Ngày Pháp luật Việt Nam bắt nguồn từ đâu

09/11/2013 16:45 PM

Thủ tướng Chính phủ vừa công bố, ngày 9/11 là Ngày Pháp luật Việt Nam. Ít ai biết rằng, ngày pháp luật đã "manh nha" tại các địa phương bằng những buổi sinh hoạt pháp luật đơn giản nhưng rất ý nghĩa.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, hiện nay trên thế giới có khoảng 40 quốc gia tổ chức Ngày Pháp luật hoặc Ngày Hiến pháp như một ngày hội để kỷ niệm ngày ký, ban hành Hiến pháp của nước mình, qua đó xây dựng ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội.


Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường (ảnh: Việt Hưng)

Ở nước ta, ý tưởng tổ chức Ngày Pháp luật bắt nguồn từ sáng kiến của các địa phương, từ các tỉnh Hà Tây (cũ), Long An, Tiền Giang… Ban đầu, ngày này chỉ được tổ chức trong các cơ quan, đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức như một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung, để họ được phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới được ban hành trong lĩnh vực quản lý, hoạt động của mình.

Đó là một cách làm mới, sáng tạo, tích cực, thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật, được Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ đánh giá cao, hướng dẫn, nhân rộng. Và từ năm 2010, mô hình Ngày Pháp luật đã được lan tỏa ra hầu hết các Bộ, các ngành và tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Giờ đây, theo quy định của Luật Phổ biến Giáo dục pháp luật và Nghị định quy định chi tiết thi hành, Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, xây dựng trong mỗi người ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, để Ngày Pháp luật đầu tiên của đất nước được triển khai đồng bộ,  đạt hiệu quả thiết thực, trên cơ sở ý kiến tham gia của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, những tháng qua, Bộ Tư pháp đã hướng dẫn các Bộ, ngành, các tổ chức, đoàn thể và các địa phương về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật sao cho thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình của mỗi ngành, mỗi địa phương.

Cho đến nay, hầu hết các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể và tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành, đã và đang thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật bằng rất nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và sáng tạo.

Hồng Ngân

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,708

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn