Nghiên cứu xây dựng Luật Hải quan mới

24/05/2022 17:04 PM

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp nguyên cứu xây dựng Luật Hải quan mới thay thế Luật Hải quan hiện hành .

Nghiên cứu xây dựng Luật Hải quan mới (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung đề cập tại Quyết định 628/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030.

Cụ thể, giao Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng Luật Hải quan thay thế Luật Hải quan hiện hành;

Theo đó, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về hải quan hiện đại, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, phù hợp với với các cam kết quốc tế; trọng tâm là xây dựng Luật Hải quan thay thế Luật Hải quan hiện hành, đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ để:

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Hải quan;

- Xây dựng mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh, Biên giới thông minh, Hải quan xanh;

- Áp dụng đồng bộ phương pháp quản lý theo chuỗi, theo định danh;

- Áp dụng cơ chế quản lý hải quan phù hợp với từng đối tượng quản lý, khuyến khích người khai hải quan tuân thủ pháp luật;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước trong hoạt động kiểm soát hải quan;

- Ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ hiện đại trong quản lý Nhà nước về Hải quan;

- Kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

Xem thêm tại Quyết định 628/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lệ Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,128

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn