Bộ Y tế: Huy động y tế tư nhân xét nghiệm Covid-19 khi cần thiết

01/02/2021 09:10 AM

Mới đây, Bộ Y tế vừa có Công văn 738/BYT-DP về tăng cường xét nghiệm SAR-CoV-2; theo đó để tăng cường công tác xét nghiệm dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

**Đối với Sở Y tế tỉnh, thành phố:

- Thực hiện rà soát, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực các phòng xét nghiệm trên địa bàn để đảm bảo có thể xét nghiệm SAR-CoV-2 tại chỗ, kịp thời và báo cáo theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở có phòng xét nghiệm đủ năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 chủ động liên hệ với các tổ chức, công ty cung ứng để tiếp nhận, đặt mua sinh phẩm chẩn đoán SAR-CoV-2; điều phối việc lấy mẫu, phân bổ sinh phẩm xét nghiệm trong trường hợp cần thiết.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn quản lý phối hợp với các đơn vị y tế thuộc tuyến Trung ương, các Bộ ngành khác để lấy mẫu, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị này khi có đủ năng lực xét nghiệm. Huy động các đơn vị y tế tư nhân đóng trên địa bàn tham gia xét nghiệm trong trường hợp cần thiết.

**Đối với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur:

- Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện xét nghiệm SAR-CoV-2, tập huấn cho các cán bộ làm công tác xét nghiệm về việc sử dụng sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV-2.

- Tiến hành việc đánh giá và công nhận năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 cho các phòng xét nghiệm ngay khi có đề xuất.

- Tham mưu cho Bộ Y tế về phương pháp, kỹ thuật xét nghiệm phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 738/BYT-DP ngày 30/01/2021.  

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 468

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn