Đề xuất bỏ hình thức kỷ luật giáng chức đối với công chức

06/05/2019 10:07 AM

Luật Cán bộ, công chức hiện hành quy định 06 hình thức kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tuy nhiên, Dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi đang đề xuất bỏ hình thức kỷ luật "giáng chức" đối với công chức.

Như vậy, dự kiến từ ngày 01/01/2020, sẽ chỉ còn 05 hình thức kỷ luật áp dụng với công chức gồm: khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; cách chức và buộc thôi việc.

Đối với hình thức kỷ luật hạ bậc lương, chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng nâng thời hạn xử lý kỷ luật đối với công chức. Cụ thể, thời hạn xử lý kỷ luật không quá 90 ngày.

(Hiện hành, thời hạn xử lý kỷ luật không quá 02 tháng (60 ngày)).

Trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 150 ngày.

(Hiện hành, thời hạn tối đa là 04 tháng (120 ngày)).

Xem chi tiết tại Dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,137

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn