Dự kiến giảm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

03/05/2019 13:51 PM

Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến, trong đó, đề xuất giảm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) ở tất cả các cấp.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, việc xác định tổng số đại biểu HDND tỉnh, huyện, xã được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

Đơn vị hành chính

Tổng số đại biểu HĐND

Hiện hành

Đề xuất

Tỉnh

- Tỉnh miền núi, vùng cao:

+ Dưới 500.000 dân:

+ Từ 500.000 dân trở lên:

 

50

Không quá 85

 

50

Không quá 75

- Tỉnh không thuộc trường hợp nêu trên:

+ Dưới 1.000.000 dân:

+ Từ 1.000.000 dân trở lên:

 

50

 

Không quá 95

 

50

 

Không quá 85

Huyện

- Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo:

+ Dưới 40.000 dân:

+ Từ 40.000 dân trở lên:

 

30

Không quá 40

 

30

Không quá 35

- Huyện không thuộc trường hợp nêu trên:

+ Dưới 80.000 dân:

+ Từ 80.000 dân trở lên:

 

35

Không quá 40

 

35

Không quá 35

- Số lượng đại biểu HĐND ở huyện có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên:

Không quá 45

Không quá 40

- Xã miền núi, vùng cao và hải đảo dưới 2.000 dân (Hiện hành dưới 1.000 dân):

15

15

- Xã miền núi, vùng cao và hải đảo từ 2.000 đến dưới 3.000 dân (Hiện hành từ 1.000 đến dưới 2.000 dân):

 

20

 

 

19

 

- Xã miền núi, vùng cao và hải đảo từ 3.000 dân trở lên:

+ Có 3.000 dân:

+ Từ 3.000 dân trở lên:

 

 

25

Không quá 35

 

 

21

Không quá 30

- Xã không thuộc trường hợp nêu trên:

+ Dưới 5.000 dân:

+ Từ 5.000 dân trở lên:

 

25

Không quá 35

 

25

Không quá 30

Xem chi tiết tại Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,854

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn