Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

10/12/2011 08:34 AM

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho hay một loạt nội dung mới của Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đang được xây dựng, trong đó có quy định chế độ từ chức.


Đề án được ông Trần Anh Tuấn nói đến sáng nay trong buổi làm việc của Bộ Nội vụ với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Theo đó, có 13 nội dung lớn đang được Bộ soạn thảo: thi ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh; đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp phòng, vụ, sở; chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ; chế độ tiến cử người có tài; quy định chế độ từ chức và văn hóa từ chức đối với cán bộ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; chế độ chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức đồng thời; chế độ nhà công vụ…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc.Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ


Ngoài Đề án tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, Bộ Nội vụ cũng đang triển khai một số báo cáo, đề án quan trọng như đề án ban hành khuôn khổ pháp lý để hình thành tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi tành phần kinh tế; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Bộ Nội vụ là bộ đa ngành, đa lĩnh vực với 29 nhiệm vụ được giao rất nặng nề.

Thời gian qua, ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ trong việc tổ chức bộ máy nhà nước, công vụ, công chức; đề án thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường…

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại của Bộ thời gian qua, đó là chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp nhìn chung còn yếu, bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc hành chính, hiệu lực, hiệu quả còn thấp, thái độ phục vụ dân của công chức còn nhiều bất cập... Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Chính phủ về cải cách hành chính nhưng lĩnh vực này ít có sản phẩm cụ thể, chưa đưa ra được chủ trương, biện pháp mạnh, kết quả cải cách chưa phù hợp theo yêu cầu. Việc triển khai Luật cán bộ, công chức chậm, việc xác định vị trí việc làm, đổi mới cơ chế quản lý công chức, xác định hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức chậm đổi mới, thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh để chọn người tài vẫn chưa thực hiện được.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ chưa nghiên cứu, tham mưu kịp thời việc cải cách tiền lương cán bộ công chức, nhất là việc trả lương theo hướng vị trí việc làm và kết quả công việc. Trong khi giá cả tăng nhanh thì lương lại nhúc nhích tí một. Nhìn nhận tiền lương cũng là đầu tư cho phát triển, lương trả theo vị trí việc làm và chức danh là kết quả quan trọng để đạt được hiệu quả công việc, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ phải đề xuất một cách tổng thể chính sách cải cách tiền lương, xây dựng đề án cải cách giai đoạn 2012 - 2020.

Bộ Nội vụ cần khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, tham mưu giúp Chính phủ trong việc sửa đổi Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức HĐND và UBND theo hướng tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, phân biệt rõ chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn, hoàn chỉnh chức năng, nhiệm từ Trung ương đến địa phương, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, không trùng dẫm, chồng chéo, không làm phình bộ máy. Tập trung nghiên cứu cho quá trình tổng kết, sửa đổi Hiến pháp 1992, cải cách hành chính hiệu quả, quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng trên cơ sở công khai, minh bạch, quy rõ trách nhiệm người đứng đầu.

H.Anh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn