95 ủy viên T.Ư Đảng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội

17/03/2016 17:11 PM

Sáng 17/3, Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 giới thiệu người ứng cử đại biểu QH khoá XIV. Theo đó, trong tổng số 197 người có 95 ứng cử viên là ủy viên T.Ư Đảng.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày về tình hình giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức Trung ương ứng cử.

hội nghị hiệp thương

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Trường Phong

Theo đó, tổng số đại biểu của khối cơ quan Trung ương được phân bổ ứng cử đại biểu QH khoá XIV là 198 đại biểu, các cơ quan đã giới thiệu 197 người (thiếu 1 người). 

Cụ thể:

Khối các cơ quan Đảng được phân bổ 11 đại biểu. Giới thiệu 12 ứng viên gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Bình: Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư.

3. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư.

4. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư.

5. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư TƯ Đảng, Chánh văn T.Ư Đảng.

6. Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư.

7. Ông Thào Xuân Sùng, Phó Ban Dân vận T.Ư.

8. Ông Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu), Tổng biên tập báo Nhân Dân.

9. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư.

10. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

11. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng.

12. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Khối Chủ tịch nước, Cơ quan tư pháp: phân bổ 5 đại biểu, giới thiệu 5.

1. Ông Nguyễn Hoà Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng.

4. Ông Lê Minh Trí, Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư.

5. Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm VP Chủ tịch nước.

Khối Quốc hội: phân bổ 114 đại biểu, giới thiệu 113 người.

1. Ông Dương Quốc Anh-Phó Chủ tịch uỷ ban giám sát tài chính quốc gia.

2. Bà Nguyễn Thuý Anh

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh

4. Ông Nguyễn Tuấn Anh, vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội.

5. Ông Nguyễn Ngọc Bảo

6. Ông Nguyễn Mai Bộ, Phó Chánh án Tòa án quân sự T.Ư

7. Ông Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học Công nghệ Quốc hội.

8. Ông Nguyễn Văn Chi, Vụ Chính sách, Bộ Tài chính.

9. Ông Hà Ngọc Chiến

10. Ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng trường cán bộ thanh tra

11. Ông Trần Quang Chiểu, Uỷ ban tài chính NSQH

12. Ông Giàng A Chu, Phó Chủ tịch hội đồng dân tộc

13. Ông Bùi Ngọc Chương, Uỷ ban các vấn đề xã hội của QH

14. Ông Nguyễn Sỹ Cương

15. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy ban Tư pháp của QH

16. Bà Trần Thị Dung, Uỷ ban Pháp luật của QH

17. Ông Bùi Đặng Dũng, Uỷ ban Tài chính NS QH

18. Ông Phan Xuân Dũng

19. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

20. Ông Đỗ Văn Đương, Ủy ban Tư pháp của QH

21. Ông Lưu Văn Đức, Uỷ ban dân tộc của QH

22. Ông Nguyễn Hữu Đức, Uỷ ban KT QH

23. Ông Nguyễn Minh Đức, Học viện cảnh sát

24. Ông Nguyễn Trường Giang, Trợ lý Phó Chủ tịch QH

25. Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Uỷ ban KTQH

26. Ông Đỗ Đức Hồng Hà, Giám đốc HV Tư pháp.

27. Bà Lê Thị Thu Hà, Văn phòng QH

28. Ông Nguyễn Vinh Hà

29. Ông Trần Hồng Hà, TAND Vĩnh Phúc

30. Ông Vũ Hải Hà

31. Ông Hoàng Quang Hàm, Kiểm toán NN

32. Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TƯ

33. Bà Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của QH

34. Ông Tạ Văn Hạ, Chánh VP Đảng uỷ VPQH

35. Ông Nguyễn Văn Hiển, Học viện Pháp lý

36. Ông Phùng Quốc Hiển

37. Bà Hoàng Thị Hoa, Uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của QH

38. Bà Mai Thị Phương Hoa, Vụ trưởng vụ công tác đại biểu VPQH

39. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa , HLHPNVN

40. Ông Trương Minh Hoàng, Cà Mau

41. Ông Nguyễn Công Hồng, PCN Ủy ban Tư pháp

42. Ông Nguyễn Kim Hồng, PCN Ủy ban Pháp luật

43. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Thiếu tướng, Ủy ban QPAN của QH

44. Ông Sùng A Hồng, Thiếu tướng, GĐ công an tỉnh Điện Biên

45. Ông Bùi Quang Huy, TƯ Đoàn

46. Ông Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

47. Ông Phùng Văn Hùng

48. Ông Triệu Thế Hùng, Văn phòng QH

49. Ông Nguyễn Quốc Hưng, Tổng Cục Du lịch

50. Bà Trần Thị Quốc Khánh

51. Ông Sa Văn Khiêm, Vụ dân tộc, VPQH

52. Ông Nguyễn Đức Kiên, Ủy ban kinh tế của QH

53. Bà Đinh Thị Lan Phương, Ủy ban đối ngoại của QH

54. Ông Hoàng Văn Liên, Phó Chủ tịch tỉnh Long An

55. Ông Nguyễn Đức Lộc, Ban dân vận TW.

56. Ông Bùi Sỹ Lợi

57. Ông Nguyễn Văn Luật, Uỷ ban Tư pháp của QH

58. Ông Phan Viết Lượng, Văn phòng QH

59. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch QH

60. Bà Đoàn Thị Thanh Mai, Văn phòng QH

61. Bà Nguyễn Hoàng Mai, Ủy ban các vấn đề xã hội của QH

62. Bà Vũ Thị Lưu Mai, Vụ tài chính ngân sách, VPQH

63. Ông Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại QH

64. Ông Ngô Thị Minh, Uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đông của QH

65. Ông Ngô Văn Minh, Ủy ban Tư pháp

66. Ông Trần Văn Minh, Ban Dân nguyện của QH.

67. Ông Phạm Thành Nam, VP Trung ương Đảng

68. Bà Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của QH

69. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.

70. Ông Đặng Ngọc Nghĩa, Thiếu tướng, Uỷ ban QPAN của QH

71. Ông Trần Hồng Nguyên, Ban Chỉ đạo cải cách T.Ư

72. Bà Lê Thị Nguyệt, Ủy ban các vấn đề xã hội của QH

73. Ông Đinh Văn Nhã

74. Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Chánh VP Ban chỉ đạo cải cách tư pháp

75. Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch ỦY ban TƯ MTTQVN

76. Ông Đặng Thuần Phong

77. Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QH

78. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội.

79. Ông Đặng Xuân Phương, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp QH

80. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Bộ KHCN

81. Ông Nguyễn Hữu Quang

82. Ông Đỗ Văn Sinh, Phó TGĐ BHXH Việt Nam

83. Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

84. Ông Nguyễn Minh Sơn, Văn phòng QH

85. Ông Phạm Lương Sơn, Bảo hiểm xã hội VN

86. Ông Đinh Công Sỹ, Ủy ban Đối ngoại của QH

87. Ông Ngô Trung Thành, VPQH

88. Ông Nguyễn Lâm Thành, Hội đồng dân tộc của QH

89. Ông Phạm Tất Thắng, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của QH

90. Ông Y Thông, Hội đồng dân tộc của QH

91. Bà Nguyễn Thị Kim Thuý, Uỷ ban các vấn đề xã hội của QH

92. Bà Lê Thị Thuỷ, Phó Tổng Thanh tra CP

93. Bà Nguyễn Thị Thuỷ, Viện KSNDTC

94. Ông Phạm Trí Thức, Ủy ban PL của QH

95. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Ủy ban đối ngoại của QH

96. Ông Phùng Đức Tiến, Ủy ban Khoa học, Môi trường của QH

97. Bà Lê Thị Hồng Tịnh, Ủy ban Khoa học, Môi trường của QH

98. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó CN VPQH

99. Ông Phạm Đình Toàn, Phó CN VPQH

100. Ông Lê Anh Tuấn, Văn phòng QH

101. Ông Nguyễn Phương Tuấn, Giám đốc TT bồi dưỡng đại biểu dân cử

102. Ông Phan Xuân Tuy, Đại tá, học viện AN

103. Ông Nguyễn Văn Tuyết, Ủy ban Văn hoá, GD, TN, TN và nhi đồng của QH

104. Ông Trần Văn Tuý, Ban Công tác đại biểu

105. Ông Hoàng Thanh Tùng, Uỷ ban Pháp luật của QH

106. Ông Phan Văn Tường, Thiếu tướng, Phó TL QK1

107. Ông Đỗ Bá Tỵ, Đại tướng, Thứ trưởng Bộ QP, Tổng tham mưu trưởng QĐND VN

108. Ông Lê Thanh Vân, Ủy ban TCNS của QH

109. Ông Võ Trọng Việt, Thứ trưởng Bộ QP

110. Ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Hậu Giang

102. Bà Cao Thị Xuân, Hội đồng dân tộc của QH

103. Ông Bùi Văn Xuyền, Ủy ban PL của QH

104. Bà Lê Thị Yến, Uỷ ban các vấn đề XH của QH

Khối Chính Phủ: phân bổ 18 đại biểu, giới thiệu 17 ứng cử

1. Ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công thương

2. Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐH QG TPHCM

3. Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND TC

4. Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc

5. Ông Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT

6. Ông Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TƯ

7. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

8. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ KHĐT

9. Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ TNMT

10. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế TƯ

11. Ông Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ TP

12. Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

13. Ông Trương Quang Nghĩa, Phó Ban KTTƯ

14. Ông Phùng Xuân Nhạ, GĐ ĐH QGHN

15. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ

16. Ông Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ

17. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL

Khối MTTQ và đoàn thể: phân bổ 31 đại biểu, giới thiệu 31 ứng cử

1. Ông Trần Đông A

2. Ông Y Chu A, Phó hiệu trưởng ĐH Tây Nguyên.

3. Ông Nguyễn Phú Bình

4. Ông Đặng Minh Châu, Giáo hội PGVN

5. Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy khối DNTW

6. Ông Lương Phan Cừ

7. Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã VN

8. Ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi VN

9. Ông Nguyễn Văn Được, Hội cựu chiến binh VN

10. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, PCT Hội LHPNVN

11. Ông Nguyễn Lân Hiếu, ĐH Y HN

12. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch HH công thương HN

13. Ông Nghiêm Vũ Khải

14. Ông Võ Văn Kim (Vũ Trọng Kim), Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN

15. Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Hội LHTNVN

16. Ông Vũ Tiến Lộc

17. Ông Trần Thanh Mẫn

18. Ông Lại Xuân Môn, Phó chủ tịch Hội ND VN

19. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TƯ MTTQVN

20. Ông Đôn Tuấn Phong

21. Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội SVVN

22. Ông Dương Trung Quốc

23. Ông Nguyễn Văn Quyền, Hội luật gia VN

24. Lịch mục Nguyễn Văn Riễn, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Bình Dương

25. Ông Hoàng Châu Sơn, Trung tướng, Hội nạn nhân chất độc da cam

26. Ông Quách Thế Tản, Hội khuyến học tỉnh Hoà Bình

27, Ông Nguyễn Văn Thân, hội DN nhỏ và vừa VN

28. Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch HộinNghề cá VN

29. Ông Nguyễn Hữu Thỉnh, Hội VHNT Việt Nam

30. Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch LĐ Luật sư VN

31. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Củ tịch hội chữ thập đỏ VN

Kiểm toán Nhà nước: phân bổ 1 đại biểu, giới thiệu 1

1. Ông Hồ Đức Phớc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

Khối Công An: phân bổ 3 đại biểu, giới thiệu 3

1. Ông Tô Lâm, Thượng tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an.

2. Ông Bùi Mậu Quân, Thiếu tướng, Phó TCT Tổng cục an ninh

3. Ông Lê Quý Vương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Khối Quân Đội: phân bổ 15 đại biểu, giới thiệu 15 ứng cử

1. Ông Nguyễn Trọng Bình, Tư lệnh Vùng 1 HQ

2. Ông Lê Chiêm, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ QP

3. Ông Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh QK2

4. Ông Lâm Quang Đại, thiếu tướng, Phó Chính uỷ PKKQ

5. Ông Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội BP

6. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Thiếu tướng, Phó chính uỷ QK7

7. Ông Nguyễn Sỹ Hội, Thiếu tướng, PTL QK4

8. Ông Nguyễn Hải Hưng, Thiếu tướng, PTL QK3

9. Ông Nguyễn Văn Khánh, Thiếu tướng, Viện trưởng VKSQS TƯ

10. Ông Trần Việt Khoa, Phó GĐ HV QP

11. Ông Ngô Xuân Lịch, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN

12. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm TCCT

13. Ông Phạm Thành Tâm, Thiếu tướng, PTL QK9

14. Ông Dương Văn Thông, Phó Chính uỷ QK1

15. Ông Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh QK5

Văn Kiên - Trường Phong

Theo Tiền phong

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,281

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn