Cơ chế hỗ trợ từ NSTW cho địa phương phòng chống Covid-19

30/03/2021 08:35 AM

Ngày 29/3/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 482/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương (NSTW) cho ngân sách địa phương trong phòng, chống Covid-19.

Cơ chế hỗ trợ từ NSTW cho địa phương phòng chống Covid-19

Cơ chế hỗ trợ từ NSTW cho địa phương phòng chống Covid-19 (Ảnh minh họa)

Theo đó, cơ chế hỗ trợ từ NSTW cho địa phương phòng chống Covid-19 như sau:

- Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên:

NSTW hỗ trợ 70% mức ngân sách nhà nước thực chi theo quy định;

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại:

+ Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về NSTW từ 50% trở lên:

Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện;

+ Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về NSTW dưới 50%:

NSTW hỗ trợ 30% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

+ Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại:

NSTW hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Quyết định 482/QĐ-TTg áp dụng để thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí trong phòng chống Covid-19 từ ngày 01/01/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,626

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn