Thêm địa điểm làm thủ tục hải quan XNK bưu phẩm

20/04/2015 10:08 AM

(TVPL) - Theo Thông tư 49/2015/TT-BTC, bưu phẩm xuất nhập khẩu qua đường bưu chính sẽ có thể làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh.

Hiện nay chỉ có 02 lựa chọn là Chi cục Hải quan Bưu điện quốc tế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế.

Cũng theo Thông tư, việc cung ứng dịch vụ xuất nhập khẩu bưu chính không còn là độc quyền của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam mà các doanh nghiệp được chỉ định theo Luật Bưu chính được cung ứng dịch vụ này.

Hồ sơ, thủ tục hải quan để xuất, nhập khẩu bưu chính của các doanh nghiệp sẽ thực hiện theo quy định tại chương II Thông tư này.

Ngoài ra, để phục vụ việc cung ứng dịch vụ này các doanh nghiệp có thể thành lập các địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi theo điều kiện và thủ tục quy định tại chương V của Thông tư.

Thông tư 49 có hiệu lực từ ngày 29/5/2015 và bãi bỏ Thông tư 99/2010/TT-BTC.

Trọng Hiền

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,136

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn