Hướng dẫn đăng ký phương pháp khấu trừ thuế DN mới thành lập

13/08/2014 10:14 AM

TVPL - Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2616/TCT-CS hướng dẫn thêm một số vấn đề về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập như sau

1. Về phương pháp tính thuế của Chi nhánh mới thành lập của doanh nghiệp đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (PPKT):

Doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo PPKT có thành lập Chi nhánh (bao gồm cả Chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp) sau thời điểm 01/01/2014 ở các địa phương khác với trụ sở chính của doanh nghiệp thì:

- Trường hợp Chi nhánh khai thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì được áp dụng PPKT.

- Trường hợp Chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp,

2. Về giá trị tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư mua sắm, góp vốn của DN, HTX mới thành lập

- Trường hợp DN, HTX mới thành lập có hóa đơn mua TSCĐ, máy móc, thiết bị nhưng máy móc, thiết bị chưa đạt tiêu chuẩn là TSCĐ hoặc có hóa đơn mua công cụ, dụng cụ vẫn được chấp nhận để tổng hợp vào tông giá trị của TSCĐ, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm; nếu có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên thì vẫn được đăng ký tự nguyện áp dụng PPKT.

- Trường DN, HTX mới thành lập nhận góp vốn bằng tài sản: nếu có hồ sơ chứng minh được DN, HTX nhận góp vốn bằng tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên và đảm bảo ghi nhận tài sản của doanh nghiệp thì được đăng ký tự nguyện áp dụng PPKT.

3. Về thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế

Không áp dụng thời hạn nộp đối với doanh nghiệp, HTX mới thành lập từ ngày 01/01/2014.

4. Về đăng ký tự nguyện áp dụng PPKT với DN thành lập từ dự án đầu tư

- Trường hợp doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư trước ngày 01/01/2014 đang trong giai đoạn đầu tư, chưa có doanh thu thì doanh nghiệp tiếp tục áp dụng PPKT trong năm 2014.

- Trường hợp DN mới thành lập từ ngày 01/01/2014 có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng PPKT.

- Trường hợp DN, HTX mới thành lập từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày 26/4/2014 có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được phê duyệt, chưa thông báo phát hành hóa đơn hoặc chưa mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế để sử dụng thì thuộc đối tượng đăng ký áp dụng PPKT.

Xem toàn văn Công văn 2616/TCT-CS ngày 10/7/2014 của Tổng cục Thuế tại đây

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 42,993

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn