Xây dựng, sửa đổi nhiều văn bản pháp luật theo Luật Hải quan (sửa đổi)

19/05/2014 08:35 AM

Để triển khai thi hành Luật Hải quan (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua, ngày 14- 5-2014, dưới sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh, lãnh đạo các vụ, cục thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan đã có cuộc họp bàn thống nhất kế hoạch xây dựng văn bản khi triển khai thi hành Luật Hải quan (sửa đổi).

Theo Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh, khi Luật Hải quan (sửa đổi) có hiệu lực sẽ thay đổi toàn bộ hoạt động của ngành Hải quan. Vì vậy, việc rà soát, sửa đổi và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi Luật Hải quan (sửa đổi) là công việc rất quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn này.

Dự kiến, dự thảo Luật Hải quan sẽ được Quốc hội thông qua ngày 19-6-2014 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII và sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1-1-2015. Vì vậy, việc xây dựng các nghị định và thông tư để hướng dẫn Luật sẽ phải hoàn thiện trước ngày 15-11-2014.

Để triển khai công việc này, trước đó, Vụ Pháp chế TCHQ đã có văn bản yêu cầu các vụ, cục cơ quan TCHQ rà soát và đăng ký bổ sung vào Chương trình xây dựng pháp luật năm 2014. Theo rà soát của Vụ Pháp chế và thống kê của các vụ, cục thì sẽ có 6 Nghị định, 3 Quyết định và 13 Thông tư được xây dựng, sửa đổi, bổ sung để triển khai thi hành Luật Hải quan (sửa đổi).

Trước một khối lượng công việc rất lớn, lại phải triển khai trong thời gian không dài vì thế Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh lưu ý: mặc dù rất khó khăn song việc triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật cũng chính là cơ hội để ngành Hải quan sắp xếp, bố cục và quản lý lại toàn bộ văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực hải quan.

Đưa ra ý kiến tại cuộc họp bàn, lãnh đạo các vụ, cục đều cho rằng, việc xây dựng văn bản hướng dẫn Luật cần đối chiếu với thực tế và tính cấp thiết để lên kế hoạch xây dựng, tránh việc thực hiện gấp rút mà ảnh hưởng đến chất lượng văn bản.

Đồng tình với việc phải nâng cao hơn nữa chất lượng văn bản, thông tư, nghị định hướng dẫn Luật Hải quan (sửa đổi), Phó Tổng cục trưởng yêu cầu mỗi đơn vị cần phải chủ động xây dựng nội dung và kế hoạch triển khai việc xây dựng các thông tư, nghị định hướng dẫn.

Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, một số nghị định, quyết định quan trọng để triển khai Luật mà các đơn vị cần tập trung lực lượng và thời gian xây dựng, đó là: Nghị định 107/2002/NĐ-CP quy định về địa bàn hoạt động Hải quan, quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật Hải quan; Quyết định 65/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của lực lượng Hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trong lĩnh vực giám sát quản lý cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 66/2002/NĐ-CP quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng NK được miễn thuế; Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng XK, NK thương mại; Nghị định 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Riêng lĩnh vực tổ chức cán bộ, Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, cần phải xây dựng riêng một Nghị định về tổ chức. Đây là văn bản quan trọng để nâng quy mô, tầm hoạt động, vị thế của bộ máy hải quan. Vì vậy cần phải huy động trí lực của toàn ngành để xây dựng Nghị định này.

Theo kế hoạch xây dựng các văn bản, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh sẽ làm việc với từng đơn vị để trao đổi, thảo luận cụ thể về kế hoạch cũng như nội dung xây dựng các nghị định, thông tư theo từng lĩnh vực.

Theo HQ Online

Dự kiến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực hải quan cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế khi triển khai Luật Hải quan (sửa đổi):

- 6 Nghị định: Nghị định 66/2002/NĐ-CP, Nghị định 107/2002/NĐ-CP, Nghị định 87/2022/NĐ-CP, Nghị định 06/2003/NĐ-CP, Nghị định 154/2005/NĐ-CP, Nghị định 40/2007/NĐ-CP.

- 3 Quyết định:

Quyết định 02/2010/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định 19/2011/QD-TTg về việc thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh.

Quyết định 48/2011/QĐ-TTg về việc thí điểm thực hiện Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia.

- 13 Thông tư: 7 thông tư đã đăng ký trong Chương trình xây dựng pháp luật năm 2014; 2 thông tư dự kiến đăng ký bổ sung vào Chương trình xây dựng pháp luật năm 2014 và 4 Thông tư phải sửa, thay thế: Thông tư 22/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng XK, NK thương mại; Thông tư 196/2012/TT-BTC quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng XK, NK thương mại; Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với DN đủ điều kiện; Thông tư 133/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với DN đủ điều kiện.


Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,337

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn