Hàng hóa xuất xứ từ Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam áp dụng mức thuế suất thuế 0%

03/03/2014 14:48 PM

Căn cứ Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia ký ngày 26 tháng 12 năm 2013, ngày 24 tháng 02 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Cam-pu-chia.

Thông tư ban hành kèm theo 2 Phụ lục quy định chi tiết mã số HS của hàng hóa được nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan và 24 cặp cửa khẩu hàng hóa nhập khẩu qua đó mới được hưởng thuế suất 0% trong phạm vi hạn ngạch.

Theo Thông tư số 09/2014/TT-BCT, hai nhóm mặt hàng có xuất xứ từ Cam-pu-chia gồm: thóc, gạo các loại; lá thuốc lá khô sẽ được áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2014 và năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%. Lượng hạn ngạch thuế quan đối với thóc gạo các loại cho mỗi năm 2014 và 2015 là 300.000 tấn, lượng hạn ngạch thuế quan đối với lá thuốc lá cho mỗi năm 2014 và 2015 là 3.000 tấn. Bộ Công Thương cũng đã quy định chi tiết mã số hàng hóa của hai nhóm mặt hàng nêu trên tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư.

Điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0% là hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại Vương quốc Cam-pu-chia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định. Hàng hóa sẽ được thông quan qua các cặp cửa khẩu mà Bộ Công Thương đã quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BCT.

Các doanh nghiệp Việt Nam được nhập khẩu mặt hàng thóc, gạo các loại theo hạn ngạch thuế quan. Đối với lá thuốc lá khô, chỉ những doanh nghiệp có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương mới được phép nhập khẩu. Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Thông tư số 09/2014/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Cục Xuất nhập khẩu

Theo Bộ Công Thương

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,955

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn