Chi 5 triệu VNĐ cho 1 văn bản hợp nhất

25/01/2014 11:38 AM

TVPL - Các nội dung chi để ban hành một văn bản hợp nhất là không quá 5 triệu đồng, bao gồm các khoản chi sau:

- Chi soạn thảo: Chi tối đa 1.000.000 đồng/VBHN có dưới 20 nội dung SĐ – BS, tối đa 1.500.000 đồng/VBHN có trên 20 nội dung SĐ – BS.
- Chi văn bản góp ý: mức chi tối đa 300.000 đồng/văn bản.
- Báo cáo kiểm tra trước khi trình ký xác thực: mức chi tối đa 500.000 đồng/báo cáo.
- Chi để tổ chức các cuộc họp, hội thảo

Kinh phí cho các hoạt động này được lấy từ ngân sách Trung ương. 

Các nội dung trên được quy định tại Thông tư liên tịch 192/2013/TTLT-BTC-BTP và có hiệu lực vào 30/01/2014.

Minh Tùng

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,086

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn