Các trường hợp được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

19/12/2013 16:50 PM

TVPL - Theo quy định tại Luật sửa đổi Luật thuế GTGT 2013 thì cơ sở kinh doanh có doanh thu 1 tỷ đồng/năm trở lên thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (trừ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh)

Ngoài ra, cơ sở tự nguyện đăng ký thì cũng có thể áp dụng phương pháp này.

Hướng dẫn cụ thể nội dung này, trong Nghị định 209/2013/NĐ-CP mới được ban hành ngày 18/12/2013 đã có quy định như sau:

Điều 7. Phương pháp khấu trừ thuế

4. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng với:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên từ bán hàn hóa, cung ứng dich vụ và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là hai năm liên tục.

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ;

- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra.

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

Như vậy, Nghị định này đã chi tiết hóa các trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trong đó có một quy định khá “mở” là cho phép các tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định trường hợp cơ sở kinh doanh khi chuyển sang phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Đối với các cơ sở kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ, từ 01/01/2014 nếu không tự nguyện chuyển sang phương pháp khấu trừ thì sẽ phải nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp.

Theo đó cơ sở sẽ được tính số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp theo phương pháp khấu trừ mà chưa khấu trừ hết vào chi phí (trừ trường hợp được hoàn thuế)

Việc xác định doanh thu được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 như sau:

- Cơ sở hoạt động trước 2013: tổng doanh thu tính từ tháng 12/2012 đến hết tháng 11/2013

- Cơ sở thành lập trong năm 2013:

Tổng doanh thu trong năm 2013

x

Số tháng hoạt động

12 tháng

Tờ đăng ký này phải được gửi đến cơ quan thuế trước ngày 31/12/2013. Cơ sở có doanh thu dưới 1 tỷ muốn thực hiện phương pháp khấu trừ trong năm 2014 thì nộp tờ thông báo tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đình Phước

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 91,736

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn