Điều chỉnh quy định về đình chỉ giải quyết khiếu nại trong CAND

25/05/2022 14:01 PM

Theo Thông tư 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân (CAND), Bộ trưởng Bộ Công an đã điều chỉnh quy định về đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Điều chỉnh quy định về đình chỉ giải quyết khiếu nại trong CAND

Điều chỉnh quy định về đình chỉ giải quyết khiếu nại trong CAND (Ảnh minh họa)

Cụ thể, căn cứ Điều 18 Thông tư 23/2022/TT-BCA, trong quá trình giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có đơn xin rút nội dung khiếu nại theo quy định tại Điều 10 Luật Khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại xử lý như sau:

- Trường hợp người khiếu nại rút toàn bộ nội dung khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành, quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại phải gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại.

- Trường hợp người khiếu nại rút một phần nội dung khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại xem xét, giải quyết nội dung mà người khiếu nại không rút.

(Hiện nay, theo Điều 14 Thông tư 11/2015/TT-BCA, chỉ quy định đình chỉ giải quyết khiếu nại nếu người khiếu nại có đơn rút khiếu nại, không nêu rõ rút toàn bộ hay một phần nội dung khiếu nại.)

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an cũng bổ sung quy định về gia hạn giải quyết khiếu nại trong CAND tại Điều 16 Thông tư 23/2022/TT-BCA, cụ thể:

- Trường hợp thời hạn giải quyết khiếu nại đã hết nhưng chưa hoàn thành xác minh, người giải quyết khiếu nại quyết định bằng văn bản việc gia hạn giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 28, Điều 37 và Điều 50 Luật Khiếu nại.

- Đồng thời người giải quyết khiếu nại phải thông báo cho người khiếu nại hoặc người đại diện hợp pháp của người khiếu nại, người bị khiếu nại biết. 

- Việc gia hạn được thực hiện trước khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại.

Thông tư 23/2022/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 30/6/2022 thay thế Thông tư 11/2015/TT-BCA.

Như Mai

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,858

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn