32 ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư

02/04/2021 14:58 PM

Danh mục ngành, nghề ưu đãi đặc biệt ưu đãi đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020.

32 ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư

32 ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư

Theo đó, Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư (32 ngành, nghề) bao gồm:

- Công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ (08 ngành, nghề);

- Nông nghiệp (08 ngành, nghề);

- Bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng (06 ngành, nghề);

- Văn hóa, xã hội, thể thao, y tế (10 ngành, nghề).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,326

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn