Thí điểm cơ chế một cửa với 04 TTHC thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế

01/11/2019 15:57 PM

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 5074/QĐ-BYT về việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 TTHC thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế:

- Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A.

- Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

- Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế.

- Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số lưu hành.

Về đối tượng và điều kiện tham gia Cơ chế một cửa quốc gia: Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 và các văn bản quy định có liên quan.

Bên cạnh đó, quy định về lộ trình thực hiện cơ chế một cửa quốc gia như sau:

- Thời gian thực hiện thí điểm cơ chế một cửa quốc gia: từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019 đối với tất các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện và có nhu cầu thực hiện.

- Từ ngày 01/01/2020, thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia các thủ tục hành chính quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này đối với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức.

Quyết định 5074/QĐ-BYT chính thức có hiệu lực ngày 29/10/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 998

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn