Bộ GTVT thi tuyển công chức: Nhiều vị trí chờ cử nhân Luật dự tuyển

29/08/2019 08:34 AM

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Quyết định 1557/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, năm 2019, Bộ GTVT có nhu cầu tuyển dụng 25 công chức bao gồm: 18 công chức ngạch chuyên viên và 07 công chức ngạch cán sự. Cụ thể như sau:

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tên vị trí việc làm

Ngch công chc cần tuyển

Mã vị trí việc làm

Chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi chú

1

Vụ Kế hoạch Đầu tư

Quy hoạch và Thẩm định dự án chuyên ngành

Chuyên viên

2.2.2

02

 

2

Vụ Hợp tác quốc tế

Quan hệ quốc tế

Chuyên viên

10.2.1

01

03 người

Theo dõi hợp tác quốc tế về vận tải

Chuyên viên

10.2.2

02

3

Vụ Vận tải

Thống kê tổng hợp

Chuyên viên

7.2.6

01

02 người

Quản lý vận tải hàng hải

Chuyên viên

7.2.5

01

4

Vụ Tài chính

Quản lý chế độ, chính sách

Chuyên viên

3.2.3

01

01 người

5

Vụ Tổ chức cán b

Quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiêm Quản lý đội ngũ công chức, viên chức

Chuyên viên

11.2.3 và 11.2.4

01

01 người (kiêm nhiệm 02 vị trí)

Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế kiêm Quản lý nhân sự lãnh đạo, quản lý

Chuyên viên

11.2.1 và 11.2.2

02

02 người (kiêm nhiệm 02 vị trí)

6

Vụ Đối tác công - tư

Quản lý cơ chế, chính sách

Chuyên viên

15.2.1

01

02 người

Xây dựng kế hoạch - đầu tư

Chuyên viên

15.2.2

01

7

Vụ Qun lý doanh nghiệp

Đổi mới doanh nghiệp (sắp xếp, thành lập, giải thể, cổ phần hóa...)

Chuyên viên

12.2.1

01

03 người

Quản lý đầu tư và tài chính doanh nghiệp

Chuyên viên

12.2.2

02

8

Văn phòng Bộ

08 người = 01 Chuyên viên = 07 Cán sự

08

 

a

Phòng Quản trị-Y tế

Quản trị công sở

Cán sự

14.3.10

03

 

Công nghệ thông tin

Cán sự

14.3.9

01

 

Y tế cơ quan

Cán sự

14.3.11

01

 

b

Phòng Hành chính quản trị phía Nam

Quản trị công sở

Cán sự

14.3.10

02

 

c

Kiểm soát thủ tục hành chính

Kiểm soát thủ tục hành chính

Chuyên viên

14.2.3

01

 

9

Văn phòng y ban An toàn giao thông Quốc gia

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên viên

17.2.4

01

 

 

Tổng cộng

 

 

 

25

 

Trong đó, có 15 vị trí việc làm yêu cầu điều kiện về chuyên môn là cử nhân luật, đơn cử như: quan hệ quốc tế; kiểm soát thủ tục hành chính; quản lý đầu tư và tài chính doanh nghiệp;...

Quyết định 1557/QĐ-BGTVT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 22/8/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,686

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn