13 loại phụ cấp đối với cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển

16/07/2019 10:57 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Cảnh sát biển 2018, trong đó quy định rõ chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, ngoài việc được hưởng lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chế độ trợ cấp, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam còn được hưởng chế độ phụ cấp sau đây:

- Phụ cấp thâm niên vượt khung;

- Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp đặc biệt;

- Phụ cấp thu hút;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp độc hại nguy hiểm;

- Phụ cấp thâm niên nghề;

- Phụ cấp trách nhiệm theo nghề;

- Phụ cấp trách nhiệm công việc;

- Phụ cấp phục vụ quốc phòng an ninh;

- Phụ cấp công tác lâu năm ở trên tàu, biển, đảo, phụ cấp ngày đi biển;

- Phụ cấp đặc thù đi biển phù hợp với khu vực địa bàn vùng biển, đảo công tác, yêu cầu nhiệm vụ.

Và chế độ, chính sách khác như cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức có cùng điều kiện, môi trường làm việc, khu vực địa bàn, biển đảo công tác theo quy định của pháp luật.

Hiện hành, Nghị định 86/2009/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi gồm: Chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo và chế độ phụ cấp đặc thù đi biển thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn của lực lượng Cảnh sát biển.

Nghị định 61/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thia hành từ ngày 28/8/2019 và thay thế các Nghị định 86/2009/NĐ-CP; 96/2013/NĐ-CP; 13/2015/NĐ-CP66/2010/NĐ-CP.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,545

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn