03 trường hợp phải rà soát đối tượng tinh giản biên chế

09/07/2019 07:46 AM

Ngày 05/6/2019, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 2488/BTP-TCCB về việc rà soát đối tượng tinh giản biên chế.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 113/2018/NĐ-CP), Bộ Tư pháp đề nghị các đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

- Kiểm tra, rà soát, báo cáo về các trường hợp công chức, viên chức theo quy định của Nghị định 68/2000/NĐ-CP có:

(i) 02 năm liên tiếp (năm 2017 và năm 2018) được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc (ii) Có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc (iii) 01 năm hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ.

- Nếu đơn vị có các trường hợp nêu trên, đề nghị thực hiện việc bố trí vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực của công chức, viên chức hoặc có ý kiến đề xuất Bộ Tư pháp thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

Báo cáo của các đơn vị về các nội dung nêu trên đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 09/7/2019 đề tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,077

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn