Luật Cạnh tranh 2018: Bổ sung các thỏa thuận cạnh tranh bị cấm

17/07/2018 08:34 AM

Từ ngày 01/7/2019, Luật Cạnh tranh 2018 bắt đầu có hiệu lực thi hành, theo đó bổ sung nhiều trường hợp gọi là thỏa thuận cạnh tranh.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, bổ sung các thỏa thuận cạnh tranh sau đây:

(i) Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận.

(ii) Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận.

(iii) Thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.

Các thỏa thuận cạnh tranh này bị cấm nếu thuộc một trong những trường hợp nêu sau:

- Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường.

- Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh ở các công đoạn khác nhau trong cùng một chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường.

Kể từ ngày Luật Cạnh tranh 2018 bắt đầu có hiệu lực thi hành thì Luật Cạnh tranh 2004 hết hiệu lực thi hành.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,669

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn