Tăng lương cho sĩ quan, quân nhân, binh sĩ từ 01/7/2017

30/06/2017 10:04 AM

Theo Thông tư 145/2017/TT-BQP, từ ngày 01/7/2017 sẽ tăng lương, phụ cấp, trợ cấp cho những đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Việc tăng lương, phụ cấp, trợ cấp lần này nhằm phù hợp với chính sách tăng mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng lên thành 1.300.000 đồng (tại Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2017/NĐ-CP).

Theo đó, 03 nhóm đối tượng sau đây sẽ áp dụng quy định mới này:

(i) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng.

(ii) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và học viên cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí.

(iii) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Sĩ quan

Thông tư 145 hướng dẫn cụ thể cách tính mức lương, phụ cấp và trợ cấp tại Điều 3 (Lưu ý: các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, giữ nguyên theo quy định hiện hành). Đồng thời, cũng nêu ra số tiền lương, phụ cấp một cách chi tiết của các đối tượng này tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư, như sau:

- Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

- Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

- Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo

+ Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội nhân dân

+ Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Cơ yếu

- Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu

- Bảng lương công nhân quốc phòng.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,522

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn