Từ 01/7/2017, tiền dưỡng sức sau khi ốm đau là 390.000 đồng/ngày

07/06/2017 09:16 AM

Từ ngày 01/7/2017, tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau (sau đây gọi gọn là tiền dưỡng sức sau khi ốm đau) của người lao động quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật bảo hiểm xã hội 2014 sẽ tăng lên thành 390.000 đồng/ngày (hiện hành là 363.000 đồng/ngày).

Cụ thể, tiền dưỡng sức sau khi ốm đau của người lao động như sau:

 

Tiền dưỡng sức sau khi ốm đau (bằng 30% mức lương cơ sở/ngày)

Hiện nay (Áp dụng theo mức lương cơ sở tại Nghị định 47/2016/NĐ-CP)

1.210.000 đồng x 30% = 363.000 đồng/ngày

Từ ngày 01/7/2017 (Áp dụng theo mức lương cơ sở mới tại Nghị định 47/2017/NĐ-CP)

1.300.000 đồng x 30% = 390.000 đồng/ngày

Về vấn đề này, người lao động cần lưu ý những nội dung sau đây:

(i) Điều kiện để được hưởng tiền dưỡng sức sau khi ốm đau: Người lao động đã hưởng hết thời gian quy định chế độ ốm đau trong một năm, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức sau khi ốm đau do người sử dụng lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định (Thời gian hưởng bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hàng tuần). Theo đó:

- Tối đa 10 ngày: bệnh dài ngày

- Tối đa 7 ngày: bệnh phải phẫu thuật

- Tối đa 5 ngày: trường hợp khác

(ii) Hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: Danh sách theo mẫu C70a-HD do người sử dụng lao động lập (bản chính) ban hành kèm theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 126,538

Bài viết về

Lương cơ sở 2017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn