Đã cập nhật Thông tư 300 về sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

23/01/2017 08:59 AM

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Toàn văn Thông tư 300/2016/TT-BTC

Ảnh chụp một phần Phụ lục Bổ sung Danh mục mã tiểu mục mới

Thông tư 300 sửa đổi, bổ sung cho Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 02/6/2008.

Thông tư 300/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và được áp dụng từ năm ngăn sách 2017.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,800

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn