Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Chính thức dừng cấp phôi chứng chỉ tin học A, B, C từ 15/12/2016

14/12/2016 09:46 AM

Bộ GD&ĐT vừa có Công văn 6078/BGDĐT-GDTX về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Toàn văn Công văn 6078/BGDĐT-GDTX

Theo đó, Bộ chính thức dừng cấp phôi chứng chỉ tin học A, B, C từ ngày 15/12/2016 để chuyển qua cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng mới; đồng thời  hướng dẫn:

- Đối với các khóa đào tạo được tổ chức trước ngày 10/8/2016 (thời điểm Thông tư 17 có hiệu lực) cần nhanh chóng kết thúc đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ cho học viên, đảm bảo quyền lợi của người học.

- Cơ sở giáo dục đại học cần tăng cường quản lý, kiểm tra việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A,B,C và chứng chỉ ứng dụng CNTT, đảm bảo thực hiện nghiêm túc nội dung quy định tại Điều 23 Thông tư 17.

Lưu ý: Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Công văn 6078/BGDĐT-GDTX ban hành ngày 13/12/2016.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 33,219

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn