Văn bản nổi bật từ 13 – 19/7: 11 Luật và 02 Nghị quyết mới của Quốc hội

20/07/2015 09:23 AM

Trong tuần qua, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được 11 Luật và 02 Nghị quyết của Quốc hội cùng các văn bản nổi bật khác.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đầu tư
1.(13/07/2015) Thông tư 23/2015/TT-BCT  về Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Thương mại
1.(16/06/2015)Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Xuất nhập khẩu
1.(15/07/2015)Công văn 6391/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
2.(10/07/2015)Công văn 6330/TCHQ-GSQL  năm 2015 về giải đáp vướng mắc Thông tư 38/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1.(08/07/2015)Thông tư 105/2015/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án Xây dựng tuyến đườnng sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh kèm theo Thông tư 117/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1.(15/07/2015) Công văn 6391/TCHQ-TXNK  năm 2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
2.(10/07/2015)Công văn 6330/TCHQ-GSQL  năm 2015 về giải đáp vướng mắc Thông tư 38/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
3.(10/07/2015)Quyết định 1362/QĐ-BTC  năm 2015 đính chính Thông tư 25/2015/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4.(17/06/2015)Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
5.(17/06/2015)Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC  năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành
6.(15/06/2015)Thông tư 92/2015/TT-BTC  hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1.(22/06/2015)Nghị quyết 93/2015/QH13  thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động do Quốc hội ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1.(29/06/2015)Quyết định 742/QĐ-BHXH năm 2015 về Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2.(24/06/2015)Luật Kiểm toán nhà nước 2015
3.(17/06/2015)Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1.(14/07/2015) Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2.(13/07/2015)Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH  Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3.(09/07/2015)Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
4.(25/06/2015)Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 
5.(22/06/2015)Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động do Quốc hội ban hành
Bộ máy hành chính
1.(13/07/2015) Nghị quyết 972/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành
2.(09/07/2015)Thông tư 04/2015/TT-TTCP quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
3.(03/07/2015)Thông tư 104/2015/TT-BTC hướng dẫn đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định 33/2014/QĐ-TTg quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành
4.(25/06/2015)Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015
5.(22/06/2015)Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
6.(19/06/2015)Luật nghĩa vụ quân sự 2015
7.(19/06/2015)Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
8.(19/06/2015)Luật tổ chức Chính phủ 2015
9.(19/06/2015)Thông tư 04/2015/TT-BVHTTDL quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về Văn hóa, Gia đình và Thể dục Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành
10.(18/06/2015)Nghị quyết 92/2015/QH13  bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do Quốc hội ban hành
11.(09/06/2015)Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015
Trách nhiệm hình sự
1.(13/07/2015) Nghị quyết 972/NQ-UBTVQH13  năm 2015 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Tài chính nhà nước
1.(14/07/2015) Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2.(03/07/2015)Thông tư 104/2015/TT-BTC  hướng dẫn đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định 33/2014/QĐ-TTg quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành
3.(25/06/2015)Luật ngân sách nhà nước 2015
4.(23/06/2015)Thông tư 98/2015/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5.(15/06/2015)Thông tư liên tịch 91/2015/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Xây dựng - Đô thị
1.(13/07/2015) Thông tư 23/2015/TT-BCT về Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Giao thông - Vận tải
1.(10/07/2015)Quyết định 2491/QĐ-BGTVT  năm 2015 đính chính Thông tư 29/2014/TT-BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2.(06/07/2015)Thông tư 29/2015/TT-BGTVT  quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3.(16/06/2015)Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT  năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1.(13/07/2015) Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH  Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2.(15/06/2015)Thông tư liên tịch 91/2015/TTLT-BTC-BGDĐT  hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1.(09/07/2015)Thông tư 39/2015/TT-BTNMT  về Quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2.(30/06/2015)Thông tư 35/2015/TT-BTNMT  về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3.(30/06/2015)Thông tư 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4.(25/06/2015)Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015
Thể thao - Y tế
1.(09/07/2015)Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA  Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Bộ Công An ban hành
2.(19/06/2015)Thông tư 04/2015/TT-BVHTTDL  quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về Văn hóa, Gia đình và Thể dục Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành
Quyền dân sự
1.(06/07/2015)Thông tư 31/2015/TT-BCA  hướng dẫn về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
2.(19/06/2015)Luật nghĩa vụ quân sự 2015
Văn hóa - Xã hội
1.(23/06/2015)Thông tư 98/2015/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2.(19/06/2015)Thông tư 04/2015/TT-BVHTTDL  quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về Văn hóa, Gia đình và Thể dục Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành
Lĩnh vực khác
1.(19/06/2015)Luật thú y 2015
2.(09/06/2015)Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BQP  năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
 

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,816

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn