Tổng hợp điểm mới các Luật sắp có hiệu lực

11/05/2015 10:08 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT điểm lại những bài viết giới thiệu điểm mới của 12 Luật sắp có hiệu lực.

STT

Luật

Bài viết liên quan

1

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

(Có hiệu lực từ ngày 01/6/2015)

- Quy định mới của Luật tổ chức VKSND 2014

- Tổng hợp điểm mới Luật tổ chức VKSND 2014

2

Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

(Có hiệu lực từ ngày 01/6/2015)

- Sẽ có thêm Tòa án nhân dân cấp cao

- Những điểm mới của Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

3

Luật Công an nhân dân 2014

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

- Một số điểm mới của Luật công an nhân dân 2014

4

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

- Quy định rõ về thời hạn thăng quân hàm cấp Tướng

- Thủ tục phong, tước quân hàm sĩ quan Quân đội

5

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

- Các trường hợp được tuyển thẳng vào cao đẳng nghề

- Các chính sách dành cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp

6

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

- Công khai thông tin hoạt động của DN có vốn nhà nước

- Điểm nổi bật của Luật sử dụng vốn NN đầu tư vào doanh nghiệp

7

Luật Doanh nghiệp 2014

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

- Đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp

- Một số điểm mới Luật Doanh Nghiệp 2014

- Những đổi mới nổi bật của Luật doanh nghiệp 2014

- Toàn bộ điểm mới Luật doanh nghiệp 2014

8

Luật Đầu tư 2014

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

- Điều kiện đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

- Một số điểm mới trong Luật đầu tư 2014

9

Luật Nhà ở 2014

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

- Quyền sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài

- Quy định thời hạn sử dụng của nhà chung cư

- Toàn văn điểm mới luật nhà ở 2014

10

Luật Kinh doanh bất động sản 2014

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

Quy định mới về bất động sản hình thành trong tương lai

Những điểm mới trong luật kinh doanh bất động sản 2014

11

Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

- Điểm mới của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014

12

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014

(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

- Sửa đổi Luật hàng không dân dụng Việt Nam

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 88,350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn