Thay đổi mức tính phí tạm ứng quá hạn Kho bạc Nhà nước

08/05/2015 17:37 PM

(TVPL) - Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 62/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 162/2012/TT-BTC quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước.

Theo đó:

- Mức phí tạm ứng quá hạn được tình bằng 150% mức phí tạm ứng trong hạn (theo Thông tư 162: tính bằng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm tính phí tạm ứng quá hạn).

- Trường hợp khoản tạm ứng quá hạn nhưng được Bộ Tài chính gia hạn thì vẫn được áp dụng phí trong hạn cho đến hết thời hạn được gia hạn.

Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi mẫu Giấy đề nghị tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước, Báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước và bổ sung mẫu Giấy đề nghị rút vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Xuân Sơn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,906

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn