Sau 01/7/2021, có bắt buộc đổi từ CMND/CCCD mẫu cũ sang CCCD gắn chíp?

15/06/2021 13:48 PM

Hiện nay vẫn còn nhiều bạn vẫn chưa thực hiện đổi sang CCCD gắn chíp trước ngày 01/7/2021. Như vậy, sau ngày này có bắt buộc mọi người đổi hay không?

Đối với CMND

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP thì:

 Những trường hợp bắt buộc đổi CMND sang CCCD gắn chíp gồm:

- CMND hết thời hạn sử dụng;

- CMND hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

- Trường hợp bị mất CMND thì phải làm thủ tục cấp lại.

Nếu công dân thuộc những trường hợp trên phải thực hiện thủ tục đề nghị đổi/cấp lại thẻ ngay (hiện tại khi đổi/cấp lại từ CMND thì công dân sẽ được cấp CCCD gắn chíp). Nếu không thực hiện thủ tục cấp đổi/cấp lại sang CCCD gắn chíp sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 200.000 đồng.

Đối với CCCD mẫu cũ

Theo quy định tại Điều 23 Luật Căn cước công dân thì:

Những trường hợp bắt buộc đổi CCCD mẫu cũ sang CCCD gắn chíp gồm:

+ Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;

+ Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

+ Xác định lại giới tính, quê quán;

+ Có sai sót về thông tin trên thẻ hiện tại;

+ Khi công dân có yêu cầu.

- Thẻ CCCD được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

+ Bị mất thẻ CCCD;

+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Nếu công dân thuộc những trường hợp trên phải thực hiện thủ tục đề nghị đổi/cấp lại thẻ ngay (hiện tại khi đổi/cấp lại từ CCCD thì công dân sẽ được cấp CCCD gắn chíp). Ngoài ra, không thực hiện thủ tục cấp đổi/cấp lại sang CCCD gắn chíp có thể sẽ bị phạt tiền đến 500.000 đồng nếu Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 167/2013/NĐ-CP được thông qua.

Như vậy, sau ngày 01/7/2021 vẫn không bắt buộc đổi từ CMND/CCCD mẫu cũ sang CCCD gắn chíp nếu không thuộc những trường hợp quy định trên thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng CMND/CCCD mã vạch cũ cho đi khi hết thời hạn.

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 45,972

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn