Năm 2021, công chức cấp xã nào phải có bằng đại học?

02/12/2020 15:13 PM

Theo quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BNV thì chuẩn trình độ chuyên môn đối với công chức xã là tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên quy định này không áp dụng với tất cả công chức xã trên phạm vi cả nước.

công chức xã phải có bằng đại học

Cụ thể năm 2021, công chức xã thuộc các trường hợp sau không cần/chưa cần có bằng đại học chuyên ngành phù hợp:

(1) Công chức xã làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà UBND tỉnh quy định trình độ chuyên môn từ trung cấp đến cao đẳng.

(2) Công chức tại các xã/thị trấn không thuộc trường hợp (1), được tuyển dụng trước ngày 25/12/2019 mà chưa có bằng đại học phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.

Sở dĩ có trường hợp này bởi theo Thông tư 13 thì các đối tượng này có thời hạn 05 năm kể từ ngày 25/12/2019 để đáp ứng điều kiện về chuẩn trình độ chuyên môn.

Như vậy, công chức cấp xã nếu không thuộc một trong 2 trường hợp nêu trên đều bắt buộc phải có bằng đại học.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,837

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn