Căn cứ đóng BHXH cho cán bộ xã không chuyên trách

29/11/2016 07:43 AM

Bà Trần Thị Nguyện (Quảng Ninh) hỏi, việc đóng BHXH cho cán bộ không chuyên trách cấp xã tại tỉnh Quảng Ninh căn cứ tiêu chuẩn nào và mức đóng như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Căn cứ Điểm i, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tiêu chuẩn để làm căn cứ đóng BHXH cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là danh sách cán bộ không chuyên trách theo định biên được cấp có thẩm quyền phê chuẩn.

Tỷ lệ đóng bằng 22% mức lương cơ sở, trong đó, người lao động đóng bằng 8% mức lương cơ sở; đơn vị sử dụng lao động đóng bằng 14% mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.210.000 đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,403

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn