Công việc phát sinh ngoài hợp đồng thanh toán thế nào?

09/05/2016 11:04 AM

Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký và khi điều chỉnh khối lượng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.

Năm 2015, đơn vị của ông Nguyễn Triệu Lương (Đắk Lắk) thi công 1 công trình cầu của dự án FLitch Đắk Lắk. Trong quá trình thi công có một số hạng mục cắt giảm khối lượng. Sau khi bàn bạc, các bên đưa ra ý kiến lấy giá trị khối lượng cắt giảm đó để thi công bổ sung mặt đường bê tông xi măng và xây đá hộc gia cố ta luy.

Các công việc phát sinh nêu trên đã có đơn giá trong hợp đồng và giá trị khối lượng phát sinh không vượt giá trị khối lượng cắt giảm nên không vượt giá trị hợp đồng. Hợp đồng thi công là hợp đồng trọn gói.

Ông Lương hỏi, việc thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng trong trường hợp này thực hiện như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều 35 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng quy định “trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký và khi điều chỉnh khối lượng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng”.

Theo đó, việc sử dụng giá trị khối lượng cắt giảm để thực hiện thêm khối lượng công việc ngoài phạm vi hợp đồng cần có được sự chấp thuận từ trước của chủ đầu tư bằng văn bản, hai bên cần thống nhất chi tiết về khối lượng, giá trị của công việc phát sinh và bảo đảm không được vượt quá giá trị hợp đồng.

Trong trường hợp việc điều chỉnh hợp đồng vượt quá thẩm quyền quyết quyết định của chủ đầu tư, chủ đầu tư cần báo cáo người quyết định đầu tư xem xét và phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 36,172

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn