Mất chứng từ có được thanh toán tiền viện phí?

21/09/2015 08:14 AM

Tại Bệnh viện Việt Tiệp có trường hợp bệnh nhân chạy thận nhân tạo và thực hiện đồng chi trả BHYT ở mức 20%, như vậy cứ sau 5 tháng, bệnh nhân được hưởng 100% chi phí chạy thận nhân tạo ở tháng tiếp theo. Tuy nhiên, để được chi trả tiền BHYT, bệnh nhân phải nộp chứng từ, hóa đơn đồng chi trả của từng tháng.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Lê Thị Thu Cúc hỏi, nếu bệnh nhân mất một trong những hóa đơn đó và đã được sao y bản chính, được đơn vị có thẩm quyền xác nhận thì cơ quan BHXH có đồng ý xác nhận cho bệnh nhân để họ được hưởng 100% chi phí khi chạy thận nhân tạo ở tháng thứ 6 không?

BHXH Việt Nam trả lời bà Cúc như sau:

Tại Khoản 2, Điều 22 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

"Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn”.

Do đó, đề nghị người bệnh liên hệ với bệnh viện để được đóng dấu trên bản sao các hóa đơn, biên lai thu viện phí và các chứng từ có liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, gửi cơ quan BHXH để làm căn cứ giải quyết theo đúng chế độ được hưởng.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn