Các hộ dân đã có đất, có được vay hỗ trợ nhà ở?

20/05/2015 15:15 PM

Bộ Xây dựng đã có văn bản giải đáp một số vướng mắc khi triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư số 17/2014/TT-BXD liên quan đến việc xác định giá trị hợp đồng mua bán nhà, xác định khái niệm “hộ gia đình”, cho vay với trường hợp khó khăn về nhà ở nhưng đã có đất ở…

Để triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn về điều kiện để các đối tượng thu nhập thấp được vay vốn ưu đãi, như Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 hướng dẫn việc xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở; Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 30/11/2013 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 07/2013/TT-BXD; Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở.

Khái niệm "hộ gia đình" là những người có tên trong cùng một sổ hộ khẩu thường trú/tạm trú theo quy định của pháp luật.

"Trường hợp ở nhờ" là những trường hợp đang ở tại nhà ở (địa điểm đăng ký thường trú/tạm trú) không thuộc sở hữu của mình hoặc hộ gia đình mình mà không phải trả tiền thuê nhà.

Tổng giá trị hợp đồng mua bán đã bao gồm thuế VAT (kể cả nhà và đất) nhưng không bao gồm các loại phí khác (ví dụ như: phí bảo trì,...). Trường hợp các hợp đồng mua bán căn hộ, nhà ở mà quy định giá trị hợp đồng bao gồm kinh phí bảo trì nhà ở thì đề nghị tách riêng để tính theo đúng quy định nêu trên.

Đối với các quy định tại tiết a, khoản 5, Điều 1 Thông tư 17 của Bộ Xây dựng được áp dụng đối với các trường hợp khó khăn về nhà ở và điều kiện kèm theo là đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy phép xây dựng (đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở tại khu vực mà pháp luật về xây dựng yêu cầu phải có giấy phép xây dựng).

Trường hợp khó khăn về nhà ở đã có đất ở, nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy phép xây dựng (đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở tại khu vực mà pháp luật về xây dựng yêu cầu phải có giấy phép xây dựng) thì không thuộc đối tượng được vay vốn theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,967

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn