Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Lương cơ sở 2021

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu các bài viết liên quan đến tiền lương cơ sở năm 2021.

  • 02 điểm có lợi cho NLĐ khi chưa tăng lương cơ sở năm 2021 14:19 | 11/11/2020
  • Việc Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021 dẫn đến một số đối tượng không được tăng lương hay các chế độ khác; tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có trường hợp mà người lao động được hưởng lợi sau đây:
  • Chưa tăng lương cơ sở 2021: Nhiều đối tượng chịu tác động 14:15 | 26/10/2020
  • Vừa qua, Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021 ; nếu đề nghị này được thực hiện thì mức lương cơ sở 2021 dự kiến giữ mức 1.490.000 đồng/tháng như năm 2020. Như vậy, nhiều đối tượng hưởng, đóng các khoản tiền trên mức lương cơ sở sẽ chịu ...
  • Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021 14:27 | 21/10/2020
  • Trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước năm 2021 khó khăn, Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở để tập trung nguồn lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 và một số vấn đề cấp bách khác.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn