Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 08/2019

Sau đây là loạt bài viết về các Chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 08/2019:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn