Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Bài viết về lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp.

  • Hà Nội cấm chăn nuôi ở đô thị 14:26 | 07/07/2020
  • 12 quận, bốn phường thuộc thị xã Sơn Tây và năm thị trấn của Hà Nội không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm, trừ nuôi động vật cảnh, phục vụ thí nghiệm.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn