08/11/2016 09:20 AM

Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2016, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT kính chúc các luật sư, luật gia nói riêng và quý vị làm trong lĩnh vực pháp luật dồi dào sức khỏe, thành công mỹ mãn trong công việc và cuộc sống. Đồng thời, gửi đến quý vị những thông tin nổi bật liên quan đến ngày 09/11/2016 bên dưới.

Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11/2016

Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11/2016

Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11/2016, kính chúc quý luật sư, luật gia, quý vị làm việc trong lĩnh vực pháp luật cùng gia đình dồi dào sức khỏe, thành công mỹ mãn trong công việc và cuộc sống.
Lịch sử và cơ sở pháp lý của Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
08 khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Xem thêm
Lịch sử và cơ sở pháp lý của Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Lịch sử và cơ sở pháp lý của Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Ngày 09/11/1946 là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) được ban hành.
08 khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Xem thêm
08 khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

08 khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu 08 khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt nam năm 2016.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Xem thêm
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Ngày Pháp luật năm 2016 nhằm tôn vinh Hiếp pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đến mọi người trong xã hội.

Xem thêm