8817/BTC-TCT

Thu nhập trên 2 triệu/lần phải đóng thuế TNCN

Thu nhập trên 2 triệu/lần phải đóng thuế TNCN

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 8817/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật này.

Xem thêm