75/2015/TT-BTC

  • Hướng dẫn lập báo cáo tài chính trên Excel 08:20 | 14/12/2015
  • Sau đây là hướng dẫn lập báo cáo tài chính trên Excel nhằm giúp mọi người làm tốt công việc của mình. >> Tổng hợp điểm mới Thông tư 200 về chế độ kế toán doanh nghiệp >> Thông tư 75 về lập báo cáo tài chính 2015 >> Hướng dẫn Quyết toán thuế ...
  • Thông tư 75/2015/TT-BTC về lập báo cáo tài chính 2015 14:55 | 19/05/2015
  • (TVPL) - Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc lập báo cáo tài chính 2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn