Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

37/2015/NĐ-CP

  • Hướng dẫn thanh toán hợp đồng khi điều chỉnh biện pháp thi công 14:05 | 30/03/2020
  • Sau khi nhận được câu hỏi của ông Phạm Hoài Linh về việc Công ty ông đề xuất thay đổi biện pháp thi công từ bê tông đổ tại chỗ sang bê tông đổ tại xưởng sau đó lắp ghép với các cấu kiện đã xây dựng sẵn ngoài công trường theo bản vẽ thiết kế, Bộ Xây ...
  • Quy định bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng 10:20 | 05/12/2019
  • Ông Phạm Văn Trọng (Hà Nội) hỏi: Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP , hợp đồng thi công xây dựng công trình ký kết giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ thì việc ngân hàng phát hành thư bảo lãnh bảo hành mà người thụ hưởng là nhà thầu chính còn người yêu ...
  • Thay đổi biện pháp thi công, thanh toán hợp đồng thế nào? 08:00 | 10/10/2019
  • Việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng do thay đổi biện pháp thi công căn cứ hồ sơ hợp đồng, thứ tự ưu tiên, nội dung hợp đồng, phạm vi công việc hợp đồng đã ký kết để quyết định cho phù hợp, không làm tăng giá trị của hợp đồng đã ký kết.
  • Hướng dẫn mới về hợp đồng xây dựng 09:41 | 25/04/2015
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng với nhiều điểm mới, đáng chú ý là quy định về mức tạm ứng hợp đồng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn