Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

32/2014/TT-NHNN

  • Nâng thời gian hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội 10:16 | 20/11/2014
  • Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn