176/2016/TT-BTC

  • Hợp nhất Thông tư xử phạt về hóa đơn vào 01 văn bản duy nhất 10:44 | 13/12/2016
  • Nhằm giúp quý thành viên thuận tiện trong việc học tập, nghiên cứu, áp dụng pháp luật về hóa đơn được thuận tiện; nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu văn bản hợp nhất các Thông tư xử phạt về hóa đơn vào 01 văn bản duy nhất. File Word văn bản ...
  • Đã có Thông tư 176/2016/TT-BTC xử phạt vi phạm về hóa đơn 16:42 | 12/12/2016
  • Ngày 31/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Thông tư 176/2016/TT-BTC xử phạt vi phạm về hóa đơn

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn