139/2010/TT-BTC

  • Phụ cấp kiêm nhiệm do đơn vị nào chi trả? 08:43 | 22/04/2016
  • Ông Đỗ Hồng Long (Quảng Ngãi) hỏi, trường hợp Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giao kiêm Trưởng Ban dân vận huyện thì cơ quan nào sẽ chi trả 10% phụ cấp kiêm nhiệm?

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn