Yêu cầu sửa đổi, thay đổi chủ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

1. Các trường hợp yêu cầu ghi nhận các thay đổi trong văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên là chủ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi trong văn bằng bảo hộ đối với các trường hợp sau đây:

(1) Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ;

(2) Thay đổi về tên, quốc tịch của tác giả kiểu dáng công nghiệp;

(3) Thay đổi về người đại diện của chủ văn bằng bảo hộ;

(4) Thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Công ty yêu cầu ghi nhận thay đổi phải nộp lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ và lệ phí công bố quyết định ghi nhận sửa đổi văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của Cục Sở hữu trí tuệ gây ra.

Công ty muốn yêu cầu sửa đổi, thay đổi chủ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cần phải nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

2. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ yêu cầu sửa đổi, thay đổi chủ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp gồm:

(1) Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01-SĐVB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

(2) Bản gốc văn bằng bảo hộ;

(3) Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ) - nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;

(4) Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu, nếu yêu cầu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);

(5) Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

(6) 05 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;

(7) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện;

(8) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Lưu ý: Một tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ có thể yêu cầu sửa đổi nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng nội dung sửa đổi, với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

3. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Nếu xét thấy yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trong trường hợp yêu cầu không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho công ty yêu cầu thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để công ty sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Nếu trong thời hạn đã ấn định công ty yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,060
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: