Xây dựng và thông báo định mức lao động trong quá trình hoạt động trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Công ty cổ phần có trách nhiệm xây dựng định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương và chi trả lương cho người lao động, đặc biệt là cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm.

Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

Công ty cổ phần phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng định mức lao động.

Định mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện. Quý thành viên có thể tham khảo định mức lao động mẫu: Bản định mức lao động.

Nếu công ty cổ phần không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện mức lao động; Không xây dựng định mức lao động; không áp dụng thử mức lao động trước khi ban hành chính thức; hoặc Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng định mức lao động; thì có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,743
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: