>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Xây dựng bảng phụ cấp lương trong quá trình hoạt động trong công ty TNHH một thành viên

Phụ cấp lương là một trong các khoản tiền mà công ty trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên quy định bằng văn bản các loại phụ cấp lương của mình, bao gồm các thông tin: về đối tượng, điều kiện hưởng; về cách tính, mức hưởng (tính trên mức % hoặc mức cố định cụ thể).

Một số loại phụ cấp lương thường gặp: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút;....

Tham khảo mẫu Bảng Phụ cấp lương.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

717
Bài viết liên quan: