Xây dựng bảng phụ cấp lương trong Công ty Cổ Phần

Phụ cấp lương

Nguồn: Internet

1. Phụ cấp lương là gì?

Phụ cấp lương là một khoản thuộc tiền lương, là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận ngoài mức lương chính theo công việc hoặc chức danh được nhận.

Do đó, công ty cổ phần cần ghi nhận bằng văn bản về phụ cấp lương áp dụng cho người lao động làm việc tại công ty

2. Nghĩa vụ xây dựng bảng phụ cấp lương của công ty cổ phần

Công ty cổ phần và người lao động cần thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của công ty như Bảng phụ cấp lương.

Bảng phụ cấp lương phải bao gồm các thông tin sau: đối tượng, điều kiện hưởng; cách tính, mức hưởng (tính trên mức % hoặc mức cố định cụ thể) đồng thời phải công bố chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động.

Một số loại phụ cấp lương thường gặp: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút;....

Công ty cổ phần có thể tham khảo Mẫu Bảng Phụ cấp lương để xây dựng bảng phụ cấp lương theo đúng quy định.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

6,111
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: