Tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong Công ty Cổ Phần

tự nguyện áp dụng pp khấu trừ thuế

Hình từ Internet

Công ty cổ phần được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT gồm:

1. Công ty cổ phần đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định.

2. Công ty cổ phần mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Công ty cổ phần mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Công ty cổ phần mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của công ty cổ phần ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

3. Công ty cổ phần mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Thủ tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho công ty cổ phần thuộc các trường hợp nêu trên:

1. Đối với công ty cổ phần có hoạt động sản xuất kinh doanh: sử dụng Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC) ở kỳ khai thuế GTGT quý đầu tiên

2. Đối với công ty cổ phần tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế: sử dụng Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 02/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC) ở kỳ khai thuế GTGT quý đầu tiên.

3. Đối với công ty cổ phần tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính: sử dụng Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 05/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC) ở kỳ khai thuế GTGT quý đầu tiên.

Lưu ý:

Công ty cổ phần không phải nộp kèm các hồ sơ, giấy tờ chứng minh công ty thuộc các đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong hồ sơ khai thuế ở kỳ khai thuế GTGT quý đầu tiên. Tuy nhiên, công ty cần lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,609
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: