>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN trong Công ty Hợp Danh

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

Hình từ Internet

Sau khi đăng ký tham gia các loại bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động thì công ty hợp danh có trách nhiệm trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN để đóng cho Cơ quan bảo hiểm theo quy định.

1. Công ty hợp danh trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN như sau:

- Công ty hợp danh trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định.

- Công ty hợp danh chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Phương thức và thời hạn đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Công ty hợp danh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì:

+ Phương thức đóng: Công ty hợp danh đăng ký phương thức đóng 03 hoặc 06 tháng một lần với cơ quan BHXH; cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan Lao động kiểm tra tại đơn vị trước khi quyết định phương thức đóng của công ty hợp danh.

+ Thời hạn đóng: chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, công ty hợp danh phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

- Công ty hợp danh không thuộc trường hợp nêu trên thì:

+ Phương thức đóng: hằng tháng.

+ Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng

Công ty hợp danh căn cứ vào Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm và Mức đóng các loại bảo hiểm xác định số tiền bảo hiểm phải nộp.

Lưu ý: Công ty hợp danh chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên thì bên cạnh khoản tiền bảo hiểm phải đóng còn phải đóng thêm số tiền lãi tính tính trên số tiền BHXH, BHYT, BHTN chưa đóng.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,659
Bài viết liên quan: